Rođen u Stanfordu (Kalifornija – 1968). 1996. diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Napulju “Federico II”. 2001. doktorirao s temom Multietnička zajednica od višenacionalne do nacionalne države. Talijani i Hrvati u Pazinu – Istra pod Austrijom i Italijom na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Napulju “Federico II” (mentor: prof. Paolo Macry). 2001-2003. postdoktorski studij ma Odsjeku za povijest Sveučilišta u Padovi. 2003. asistent na Fakultetu za političke znanosti Sveučilišta u Napulju “Federico II”

Stipendije:
Sveučilište u Utrechtu (1993), Istituto Italiano Studi Filosofici, Napulj (1996) i Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (1998).

Predavački rad:
2001/02. i 2002/03. kolegij Povijest dunavsko-balkanske Evrope na Sveučilištu u L’Aquili 2001/02. suradnik na projektu škole “Law Clinic” o Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju
1997/98. seminari na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Napulju “Federico II” (o etničkom i nacionalnom identitetu), 1998/99. (o raspadu Jugoslavije), 1999/2000. i 2000/01. (o etničkim skupinama i nacijama na Balkanu)
2000/01. seminari na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Napulju “Federico II” (o nacionalizmu na jadranskom području) 2001/02. i 2002/03. (o Habsburškom i Otomanskom carstvu u 19. i 20. stoljeću)

Bibliografija
•  Elites nazionali e divisione etnica a Pisino , “Quaderni Storici” 94, n.1/Aprile 1997 Roma. (144-182).
•  Udruge i političko-nacionalna borba u Pazinu od 1880. do 1914 , “Nova Istra”, god. III, sv. VIII, broj 1, Pula 1998.
•  Nacionalna društva i politička borba u Pazinu krajem Habsburške Vladavine , Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Pazin i drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća , , Pazin 1999 (75-106).
•  Problemi školstva i politčki problemi – počeci italijanske uprave u Pazinu , Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Hrvatska Gimnazija u Pazinu 1899- 1999, Pazin 1999, (147-164).
•  Riflessioni sul problema dell’identita etnica e nazionale nell’Istria tardoasburgica , “Ricerche Sociali”, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, n.8-9, Trieste-Rovigno 1998/1999 (5-12).
•  Il crollo dello Stato in una societa multietnica. L’Istria nel passaggio da Austria a Italia , u “Bollettino del diciannovesimo secolo”, godina V, n.6 -2000 (87-96).
•  Nacionalna asimilacija i etnička optojnost u Pazinu 1918-1926 , Zbornik radova sa znanstvenog skupa: “Egzodus istarskih Hrvata (1918-1943)”, Institut za Povijest, Zagreb 2001.
•  Il notabilato in ambiente plurietnico: italiani e croati in Istria , Atti del Convegno Le Italie dei notabili: il punto della situazione , urednik Luigi Ponziani, Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, L’Aquila 2001 (u Abbruzzo Contemporaneo 10-11/2000, 533-551).
•  Italiani e croati a Pisino tra fine Ottocento e inizio Novecento: la costruzione delle identita conflittuali , u Nazionalismi di frontiera. Identita contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850-1950, uredila Marina Cattaruzza, Rubettino, Firenze 2003 (73-121).
•  Il Cuore Conteso. Il nazionalismo in una comunita multietnica. L’Istria Asburgica, Filema Edizioni, Napoli 2003.