O ženama i kravama: rod i selo u klasičnom jugoslavenskom filmu

TRIBINA
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. svibnja 2016.