O ženama i kravama: rod i selo u klasičnom jugoslavenskom filmu

TRIBINA

O ženama i kravama: rod i selo u klasičnom jugoslavenskom filmu
dr. sc. Nebojša Jovanović i dr. sc. Nikica Gilić

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. svibnja 2016.

Najava tribine