Autori: Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR
PDF

Stranputice humanistike

Zbornik Stranputice humanistike okuplja radove autora i autorica koji dolaze iz različitih disciplina, stoga su i njihovi pristupi problemima humanistike različiti, što čini ovaj zbornik izuzetno vrijednim za otvaranje nužno potrebnih interdisciplinarnih kao i multidisciplinarnih debata. Različitost pristupa i metodologija objedinjuje zajednički problem – kriza humanističkih znanosti u globalnom kao i u lokalnom kontekstu.

dr. sc. Senka Božić-­Vrbančić

 

Knjiga Stranputice humanistike namenjena je prevashodno naučnicima društvenog i humanističkog usmerenja, mada – zahvaljujući širini tema koje zahvata – može biti veoma dobro štivo i za širu publiku, zainteresovanu za trans­formaciju društva, kulture i disciplina koje se njima bave tokom poslednjih nekoliko decenija. Svima njima ona nudi ne samo odgovore na pitanja šta se danas dešava sa humanistikom, nego pre svega otvaranje novih mogućnosti propitivanja društvene i kulturne stvarnosti u kojoj žive.

dr. sc. Ljiljana Gavrilović