Autor: Andrea Matošević

Nakladnici:  Durieux i Institut za etnologiju i folkloristiku

Godina izdanja: 2019

Cijena: 126 kn / 16,72 EUR

Doći u Pulu, dospjeti u tapiju. Etno-filozofska studija lokalnog fenomena

Doći u Pulu, dospjeti u tapiju knjiga je koja pripada onim iznimnim prinosima znanosti koji kompleksnim i slojevitim tumačenjima uspijevaju naoko sitnu pojavnost – jedan jedini pojam nazočan na margini osebujne pulske urbane stvarnosti  – uklopiti u razgranat i širokoznačenjski kontekst i njegovo prožimanje s prošlošću i sadašnjošću.

Professor emeritus Miroslav Bertoša

 

Autor slojevito koristi teorijski obaviještenu etnografiju, znanja iz kulturalne povijesti i sociolingvistike u opisu jednoga, lokalno specifičnog koncepta. Posebno je zanimljivo vidjeti društveni život pojma kojim se emocionalno markira, ali i aksiološki prosuđuje i  presuđuje. Ova će studija postati korisnim štivom za sve koji se zanimaju za suptilnije forme emocionalne organizacije i iskazivanja u zajednici, onkraj Hrvatske, Istre i Pule.

Izv. prof. dr. sc. Aljoša Pužar