Urednice: Lada Čale Feldman, Lidija Dujić, Maša Grdešić, Renata Jambrešić Kirin, Anita Dremel, Nataša Medved
Nakladnici: Centar za ženske studije i Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 120,00 kn / 15,93 EUR
PDF

Kamen na cesti: granice, opresija i imperativ solidarnosti

Zbornik donosi izbor znanstvenih i stručnih radova sa znanstvenoga skupa “Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe“, održanoga 25.-26. studenoga 2016. godine, u sklopu 10. Dana Marije Jurić Zagorke. Osim 12 radova nastalih na temelju izlaganja iznesenih na spomenutome znanstvenom skupu, publikacija donosi i predgovor Anite Dremel u kojemu se obrazlaže motivacija skupa, a posljedično i samoga zbornika – svijest o važnosti konceptualiziranja pojma solidarnosti kroz povijest modernih zapadnih društava, s posebnim naglaskom na važnost poimanja i (re)aktualiziranja toga pojma u suvremenome svijetu obilježenome globalizacijskim trendovima te mnogobrojnim i raznovrsnim dobrovoljnim i prisilnim migracijama. Na taj način, uokviren najšire shvaćenom sociološkom i rodnostudijskom perspektivom, zbornik otvara vrata radovima koji temama granica, opresije i solidarnosti pristupaju s filoloških, književnoznanstvenih, antropoloških, psiholoških, politoloških, kulturnoteorijskih, historiografskih te s pozicija povijesti umjetnosti.

iz recenzije dr. sc. Suzane Coha