Urednice: Lada Čale Feldman, Anita Dremel, Lidija Dujić, Maša Grdešić, Renata Jambrešić Kirin
Nakladnici: Centar za ženske studije i Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2019.
Cijena: 120,00 kn / 15,93 EUR

Plameni inkvizitori: feminizam i kultura straha

Zbornik donosi izbor znanstvenih i stručnih radova sa znanstvenoga skupa ,,Marija Jurić Zagorka – Život, djelo, naslijeđe / Feminizam i kultura straha”, održanoga u Centru za ženske studije 24.-25. 11. 2017. u sklopu 11. Dana Marije Jurić Zagorke. Osim devet radova nastalih na temelju izlaganja iznesenih na spomenutome znanstvenom skupu, publikacija donosi i predgovor Anite Dremel i Renata Jambrešić Kirin, u kojemu se obrazlaže dvostruka motivacija skupa, a posljedično i samoga zbornika: kao prvo, činjenica da su feministička teorija i praksa, što ih kao svoju osovinsku nišu već i samim naslovom određuje zbornik, od samih svojih početaka generirane iz pozicije nastojanja nošenja sa strahovima i odgovaranja na društvene i kulturne mehanizme i procese njihova generiranja, i kao drugo, da je suvremena kultura impregnirana fenomenom i procesima proizvođenja straha, na svim svojim područjima – od ekonomije, politike, tehnologije, medicine i različitih drugih struka, preko javnih medija do znanosti i umjetnosti, ali i privatnih praksi kojima je ispunjena svakodnevica – pri čemu se strah shvaća kao „dužnost odgovornog i zabrinutog građanina“.

iz recenzije dr. sc. Suzane Coha