Autor: Ozren Biti i Reana Senjković, ur.
Nakladnik: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja: 2021.
Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR

Transformacija rada: narativi, prakse, režimi

Zbornik nudi produbljen i aktuelan pregled najvažnijih fenomena povezanih sa sferom rada i transformacijama unutar nje. Pristupa im komparativno, u širem vremenskom rasponu, te sa raznolikih teoretskih i metodoloških pozicija. Rasprave sakupljene u ovom zborniku u naučnu produkciju o radu i radnim odnosima u post-socijalizmu intervenišu na nekoliko važnih načina: insistiraju na potrebi da se radni i klasni odnosi posmatraju kroz prizmu produkcije znanja, re-aktualizuju koncept klase i osvetljavaju njegov značaj za tekuće rekonfiguracije radnih režima i nude produbljene etnografske uvide u posledice koje ove rekonfiguracije imaju na državljanke i državljane postsocijalističkih društava srednjoistočne i jugoistočne Evrope, te na ova društva u celini.

dr. sc. Tanja Petrović

ZRC SAZU, Ljubljana

 

Zbornik radova Transformacija rada: narativi, prakse, režimi umrežuje dvadeset istraživača čiji je analitički i interpretativni fokus posvećen ključnim procesima kojima je kategorija rada podložna posljednjih pola stoljeća. Taj manevar prvenstveno znači rastvaranje cijeloga niza polja u kojima se rad i povijesno prepoznaje kao primarna vrijednost, poput industrijskog sektora (automobilska i tekstilna industrija, rad u željezari), njegovo detektiranje u od takvoga pristupa tradicionalno podzastupljenim sektorima (dječji vrtići, rad imigranata), ali i prepoznavanje rada u sasvim novim i suvremenim miljeima (volontarijat i humanitarni angažman, iznajmljivači apartmana, komercijalizacija tradicijske glazbe, rad korupcije). Pritom se autori, također, izrazito uvjerljivo hvataju u koštac s epistemološkim utjecajima sociologije na privredu tijekom ’80-ih godina, odnosno dekonstrukcijom dijela suvremenog jezičnog pojmovlja poput prekarijata, termina koji je gotovo u potpunosti istisnuo govor i istraživanja s klasnim predznakom kakvi su dominirali za vrijeme socijalističkog državnog uređenja.

dr. sc. Andrea Matošević

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli