Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji

TRIBINA

Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji
Maša Kolanović, Danijela Lugarić i Sven Cvek

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 12. lipnja 2018.

Najava tribine