nasl. prof. dr. sc. Naila Ceribašić

e-mail: naila@ief.hr

Naila Ceribašić diplomirala je 1990. i magistrirala 1993. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a doktorirala 1998. na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. je suradnica i od 1999. zaposlenica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Usto od 1999. predaje pojedine etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju, a povremeno i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u polju etnologije i antropologije stekla je 2013., a u polju znanosti o umjetnosti 2014., od kada je i u zvanju naslovne redovite profesorice.

Bavila se tradicijskom glazbom istočne Hrvatske, problemima etnomuzikološke glazbene analize, ulogom i funkcijom glazbe u kontekstu rata i političkih promjena, procesima festivalizacije, baštinskim programima u sferi javne prakse, rodnim aspektima glazbovanja, glazbenim izričajima manjinskih zajednica te teorijskim i metodološkim pitanjima etnomuzikologije. Autorica je knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj (2003.), pedesetak znanstvenih članaka, stotinjak stručnih radova te urednica pet zbornika. Bila je članica uredništva znanstvenih časopisa Narodna umjetnost(1999.-2011.) i Ethnomusicology (2009.-2010.) te uredničkih odbora časopisa Ethnomusicology Forum(2013.-2016.), Translingual Discourse in Ethnomusicology (2014.-), International Journal of Traditional Arts(2016.-) i Muzika (2018.-).

Na međunarodnom planu, posebno je aktivna u vodećoj svjetskoj etnomuzikološkoj organizaciji – Međunarodnom savjetu za tradicijsku glazbu (International Council for Traditional Music, ICTM). Bila je članica programskih odbora njegovih simpozija (Toronto 2000., Prag 2008., Zefat 2012., Petnica 2014.) i svjetske konferencije (St. John’s 2011.) te sudjelovala u organizaciji triju simpozija ICTM-a održanih u Hrvatskoj (Punat 1995., Korčula 2000., Roč 2004.). Od 2011. je i članica Izvršnog odbora ICTM-a. Sudjelovala je na šezdesetak međunarodnih znanstvenih skupova ICTM-a i drugih strukovnih organizacija, kao i na petnaestak domaćih skupova.

Na planu primjene etnomuzikoloških znanja, od posebne je važnosti njezino sudjelovanje u programu nematerijalne kulturne baštine, najprije na nacionalnoj, a zatim i na međunarodnoj razini. Od 2012. je zastupnica ICTM-a u UNESCO-u, te je u tri ciklusa (2013.-2015.) bila članica povjerenstva za ocjenu nominacija za dvije međunarodne liste nematerijalne baštine (Representative list i Urgent safeguarding list), prijedloga za registar dobrih praksi i projekata međunarodne pomoći. Na to se (od 2016.) nastavila i suradnja s Tajništvom Konvencije pri UNESCO-u u vođenju radionica za jačanje kapaciteta i još nekoliko programa. Na domaćoj se razini ističe njezino sudjelovanje u produkciji folklornih manifestacija (napose zagrebačke Međunarodna smotra folklora, 1992.-2016. i Manifestacije “Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Hrvatskoj”, 2001.-2008.), rad u vijećima i povjerenstvima za potporu kulturnog amaterizma pri Ministarstvu kulture, Savjetu za nacionalne manjine i Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te rad u Upravnom vijeću Ansambla “Lado”.

Dobitnica je nagrada “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2003.) i “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja (2000.).

Bibliografija i izlaganja na skupovima
Nastavna djelatnost