Olga Supek je etnologinja i kulturna antropologinja, danas umirovljenica. Još tijekom studija etnologije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća surađivala je s Etnografskim muzejem u Zagrebu, s Odborom za narodni život i običaje JAZU, te Međunarodnom smotrom folklora. Završila je poslijediplomski studij kulturne antropologije na Sveučilištu Michigan u Ann Arboru gdje je doktorirala 1982. godine. Profesionalni put Olge Supek razvijao se i u hrvatskom i u sjevernoameričkom akademskom prostoru. Tijekom svojega profesionalnog rada bila je suradnica Instituta za radne i industrijske odnose (Institute of Labor and Industrial Relations) Sveučilišta Michigan (SAD) od 1975. do 1976. godine, te Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu (današnji Institut za etnologiju i folkloristiku) od 1976. do 1988. godine. U tom periodu obavljala je terenske radove u Markuševcu kraj Zagreba, u Jaskanskom Prigorju i u Istri, fokusirajući se na problematiku odnosa između ekonomskog i simboličkog aspekta kuture, posebno na tipove razmjena u manjim zajednicama i na položaj žene u njima. Bila je sveučilišna nastavnica na Filozofskom fakultetu od 1984. do 1991., na poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu od 1988. do 1990., na Sveučilištu Texas u Tyleru od 1990. do 2009., te na Sveučilištu u Zadru od 2009. do umirovljenja krajem 2014. godine. Na Sveučilištu Texas u Tyleru sudjelovala je u izgradnji studijskog programa kulturne antropologije devedesetih godina 20. stoljeća, a pri Sveučilištu u Zadru u pokretanju Studija etnologije i kulturne antropologije od 2000. godine. Kao sveučilišna nastavnica na Sveučilištu Texas u Tyleru primila je 2005. godine Priznanje za petnaestogodišnji nastavni rad. Osamdesetih godina 20. stoljeća isticala se svojim angažmanom u Hrvatskom etnološkom društvu. Od 1978. do 1989. godine bila je članica Uredništva časopisa Etnološka tribina, od 1983. do 1985. godine potpredsjednica, a od 1985. do 1987. predsjednica Društva. U domaćoj etnologiji sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća bila je prominentna nositeljica istraživanja etnosa, simboličkih društvenih odnosa i razmjena, roda u tradicijskom društvu te povijesti etnologije u Hrvatskoj. Terensko istraživanje socioekonomskih odnosa u američkom gradu Detroitu te povijesno-ekonomskih i simboličkih obrazaca kulture u jaskanskom prigorju krajem sedamdesetih godina 20. stoljeća obavljala je na način dužeg, višemjesečnog boravka u istraživanim zajednicama. U ondašnjim domaćim etnološkim krugovima (a dijelom i danas) to je bilo metodološki iznimno.

Bibliografija