Zahvalni smo g. Suan Panu, koji je pod tim imenom poznat na internetskim portalima vezanima uz domaću produkciju ploča na 78 ok./min., što nam je udijelio skeniranu kopiju Jugotonova kataloga gramofonskih ploča za 1950. godinu: Jugoton 1950. Uz njegovo dopuštenje, katalog je odsad dostupan i javnosti. 

Vidi katalog Jugoton 1950.

Više informacija o ostalim katalozima gramofonskih ploča u produkciji Jugotona, Elektrotona i Edison Bell Penkale, dostupno je ovdje.