“Su-stvaranje diskografske baštine: entuzijasti, etnomuzikolozi i institucije”: Panel izlaganja na Godišnjem skupu HED-a (18.-20.10.2023.)

U listopadu 2023., na Godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva održanom u Sinju, troje je projektnih suradnika ocrtalo novu skupinu (etno)muzikoloških suradnika (profesionalnih etnomuzikologa i muzikologa) koji se nadovezuju na rad poklonika rane diskografije, tj. entuzijasta kolekcionara, čuvara, promicatelja, neakademskih kustosa i istraživača diskografske baštine, opetovano potvrđujući njihovu važnost te uključujući ih kao su-stvaratelje novoga znanja u okviru projekta. Tanja Halužan, Joško Ćaleta i Naila Ceribašić propitali su implikacije uspostavljenih odnosa u kontekstu današnje opće (i lokalne i globalne) etnomuzikološke naklonosti prema su-stvarateljskim (kolaborativnim) pristupima. Program skupa dostupan je ovdje, a knjižica sažetaka ovdje

Panel izlaganje nosilo je naslov “Su-stvaranje diskografske baštine: entuzijasti, etnomuzikolozi i institucije” (vidi sažetke).

Izlaganje Tanje Halužan (“Mjesto institucionalnih i privatnih zbirki šelak gramofonskih ploča u istraživanjima rane diskografske industrije u Hrvatskoj: ishodišta, prožimanja, prijepori i refleksije”) predočilo je stanje institucionalnih i privatnih zbirki diskografskih izdanja iz razmatranog razdoblja u Hrvatskoj, propitujući i zašto institucije ishode kao inertne u odnosu na hiperaktivne pojedince (vidi PPT).
Izlaganje Joška Ćalete (“Zbirka gramofonskih ploča Damira Tončića u Državnom arhivu u Splitu”) koncentriralo se na zbirku Damira Tončića u Državnom arhivu u Splitu, naročito na pitanja kako ona reflektira glazbene i ine preferencije samog njezinog stvaratelja, ali i sredine i vremena, odnosno društvenih okolnosti u kojima je nastajala, te što Tončićev primjer govori o specifičnom kolekcionarskom porivu (vidi PPT).
Izlaganje Naile Ceribašić (“Su-stvaranje znanja o diskografskim izdanjima: suradnja i prijepori suradnje”) tematiziralo je prijepore istraživačke suradnje entuzijasta istraživača i profesionalnih etnomuzikologa (vidi PPT).

Više o izlaganjima na konferencijama pogledaj ovdje.