Projekt osim baze podataka predviđa objavu rezultata i putem knjige, pojedinačnih članaka te sudjelovanja na konferencijama.

Zajednička knjiga o poetici, politici i ekonomiji diskografske industrije u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih u kontekstu mijena društveno-političkih sustava u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, bit će objavljena u zadnjoj godini projekta. Posebna će pozornost biti usmjerena na pet okosnica: glazbene vrste i žanrovi tradicijske, popularne i umjetničke glazbe; tehnološke, poetičke, političke i ekonomske dimenzije diskografskih filtara; ulančanost diskografske industrije s radijom, koncertnim i festivalskim programima, notnim izdavaštvom i autorskopravnom zaštitom; odnos diskografske produkcije, recepcije i društvenih identiteta; te mjesto onodobne diskografije u današnjoj kulturnoj i glazbenoj praksi.

Pojedinačni članci u znanstvenim i stručnim časopisima dat će uvid u zasebne istraživačke zadatke suradnika na projektu. U tome, jednu će skupinu činiti istraživanja glazbe u izvedbi i kao izvedbe, druga će tematizirati diskografske filtre i veze diskografske industrije s drugim polugama glazbenoga života, a treća će obuhvatiti studije slučaja izrazitije usmjerene pitanjima usidrenosti glazbene industrije u društvenoj sredini, dinamici lokalnog i globalnog te recipijentima diskografskih izdanja. Osim toga, pojedini će suradnici prirediti članke o teorijskim i metodološkim polazištima i implikacijama ovoga istraživanja, a doktorand će provesti istraživanje produkcije i diseminacije triju domaćih diskografskih tvrtki u odnosu na strane tvrtke prisutne na hrvatskom tržištu, prisutnost zagrebačkih tvrtki na europskom tržištu te tržišnu nišu hrvatske i drugih južnoslavenskih zajednica u SAD.

Plan sudjelovanja na konferencijama obuhvaća kako domaće, tako i vodeće svjetske muzikološke i etnomuzikološke organizacije te međunarodna društva iz područja studija popularne glazbe i glazbene arhivistike.

Izlaganja

Dora Dunatov: izlaganje “Music-Making Overseas: Yugoslav 78rpm Record Production in North American Diaspora” na 56. godišnjoj konferenciji ARSC [Association for Recorded Sound Collections] (19.-21.5.2022). Vidi: Prezentacija (eng) / PPT (eng)

Izlaganja na 23. godišnjem susretu HMD-a (19.-20.5.2022.)

Željka Radovinović: izlaganje “Politika i glazba s gramofonskih ploča od šelaka domaće proizvodnje u programu Radijske postaje Osijek: studija slučaja na temelju arhivskog istraživanja”. Vidi: PPT

Nada Bezić: izlaganje “Topografski aspekt početaka diskografske industrije u Zagrebu “. Vidi: PPT

Dora Dunatov: poster izlaganje “Sounding moments in history: Croatian record production before 1945” na JuMuWi simpoziju u organizaciji austrijskog muzikološkog društva (ÖGMW) (25.-27.11.2021.). Vidi: Poster / Sažetak / Program simpozija

Željka Radovinović: izlaganje “Diskografija na mreži kao virtualni državni fonografski arhiv – suradnja zajednica kolekcionara i znanstvenika” na VI. kongresu hrvatskih arhivista (26.-29.10.2021.) u organizaciji Hrvatskog arhivističkog društva (HAD) i Državnog arhiva u Splitu (DAST).  Vidi: PPT / Sažetak

Jelka Vukobratović: izlaganje “The Challenges of Heritage and Copyright of Commercial Sound Recordings in former Yugoslavia(s)” na konferenciji “Zvučno naslijeđe u etnomuzikologiji: Pristupi i perspektive” u organizaciji Muzikološkog instituta SANU u Beogradu (27.10.2021.). Vidi: PPT (eng) / Sažetak (eng)

Izlaganja na 11. simpoziju ICTM studijske grupe za glazbu, rod i seksualnost (24.-28.9.2021.). Vidi program konferencije

Naila Ceribašić: izlaganje “Women and Gender Relations in the Record Industry in Croatia from 1927 to the End of the 1950s”. Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “Women and Sexuality in the Interwar Croatian Popular Music through the Lens of Early Record Industry”. Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “Domestic Record Industry: Creating the Croatian Popular Music Canons” na konferenciji isaScience 2021 (12.8.2021.). Vidi: PPT / Program konferencije.

Željka Radovinović: poster izlaganje “The record industry in Croatia from 1927 to the end of the 1950s” na jubilarnom 70. kongresu u organizaciji Međunarodnog udruženja glazbenih knjižnica (IAML – 26.-30.7.2021.). Vidi: Poster (eng).

Izlaganja na 22. godišnjem (virtualnom) susretu HMD-a (10.-11. 6. 2021.)

Naila Ceribašić: izlaganje “Izvještaj o prvoj godini rada na projektu “Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih””. Vidi: PPT

Dora Dunatov: izlaganje “Položaj narodne glazbe u Jugotonovoj produkciji ploča na 78 okretaja”. Vidi: PPT

Naila Ceribašić: izlaganje ““Miruj, miruj, srce moje”: Prilog istraživanju glazbe u (diskografski posredovanoj) izvedbi” na Međunarodnom interdisciplinarnom umjetničko-znanstvenom skupu “Pajo Kolarić i njegovo doba” (26.5.2021.),  u suorganizaciji Sveučilišta J. J. Strossmayera i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Vidi: PPT / Sažetak

55. godišnja konferencija ARSC [Association for Recorded Sound Collections] (13.-15.5.2021.)

Naila Ceribašić: online izlaganje “Political and Economic Record Filters: The Example of the Three Zagreb-Based Record Companies from the 1920s to the 1950s”. Vidi: PPT (eng) / Program 

Dora Dunatov: online izlaganje “Ethnicity and the Shellac Market After WWII: Ethnicities of Former Socialist Yugoslavia and Their Position in Record Industry on the Example of Jugoton Rec. Co.”. Vidi: Izlaganje (eng) / PPT (eng)Program

Panel na 12. Međunarodnom simpoziju Muzika u društvu (Sarajevo, 10.-12.12.2020.): Prilozi historiji diskografije

Naila Ceribašić: online izlaganje “Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: Primjeri iz Hrvatske”. Vidi: PPT (hrv)PPT (eng)

Tanja Halužan: online izlaganje “Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke”. Vidi: PPT (hrv)

Jelka Vukobratović: online izlaganje “Early Croatian Record Industry and the Breach of Western Popular Musics”. Vidi: PPT (eng)

​Jelka Vukobratović: izlaganje “Ethnomusicological Nationalism and its Innocence in Times of Crisis” djelomično se odnosi na projektnu građu, predstavljeno na simpoziju “Musicology and Its Future in Times of Crises” (Online Symposium, Zagreb 26.-28.11.2020.). Vidi: Prezentacija / PPT

Tanja Halužan: izlaganje “Local, National and/or Cosmopolitan Character of the Record Industry: The Example of a Zagreb-based Record Company and the Kajkavian Region of Croatia” na konferenciji SEM-a (Virtual Annual Meeting, 22.-31.10.2020.). Vidi: Izlaganje / Sažetak

Naila Ceribašić: izlaganje “Glazba kao snimka: staro i novo normalno u doba pandemije” na skupu Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene (IEF, Zagreb, 28.-30.9.2020.). Vidi: PPT/ Sažetak / Izlaganje

Naila Ceribašić: izlaganje “A Snapshot of the Project ‘The Record Industry in Croatia from 1927 to the End of the 1950s” na skupu Early Recordings: Methodologies in Research and Practice (IMR, London, 10.-11.7.2020.). Vidi: IzlaganjeSažetak

Nada BezićŽeljka RadovinovićJelka Vukobratović: “Predstavljanje početka projekta Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih” na 21. godišnjem susretu Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb, svibanj 2020.). Vidi: Izlaganje

Publikacije

 

Ceribašić, Naila. 2022. “‘Miruj, miruj, srce moje’: Prilog istraživanju glazbe u (diskografski posredovanoj) izvedbi”. U Pajo Kolarić i njegovo doba: Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa, ur. Jasna Šulentić Begić, Blanka Gigić Karl i Damir Šebo. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučillišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 138–149. Vidi: Članak

Radovinović, Željka. 2021. “Diskografija na mreži kao virtualni državni fonografski arhiv – suradnja zajednica kolekcionara i znanstvenika”. U Radovi 6. kongresa hrvatskih arhivista: Na pragu 3. desetljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet, ur. Radoslav Zaradić. Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo, 175–190.

Jagatić, Dubravko, u razgovoru s N. Ceribašić. “Kako su znanstvenici preuzeli prikupljanje gramofonskih ploča”. Nacional, 16. 11. 2021., br. 1230, str. 72–75. Vidi: Članak

Ceribašić, Naila. 2021. “Music as recording, music in culture, and the study of early recording industry in ethnomusicology: A take on Edison Bell Penkala”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 52/2: 323–354. Vidi: Članak

Halužan, Tanja. 2020. “Poetika, politika i ekonomija diskografije u prvoj polovici 20. stoljeća: Početak istraživačkog projekta ‘Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih’”. Cantus 223 (listopad 2020): 50. Vidi: Članak