Projekt osim baze podataka predviđa objavu rezultata i putem knjige, pojedinačnih članaka te sudjelovanja na konferencijama.

Zajednička knjiga o poetici, politici i ekonomiji diskografske industrije u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih u kontekstu mijena društveno-političkih sustava u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, bit će objavljena u zadnjoj godini projekta. Posebna će pozornost biti usmjerena na pet okosnica: glazbene vrste i žanrovi tradicijske, popularne i umjetničke glazbe; tehnološke, poetičke, političke i ekonomske dimenzije diskografskih filtara; ulančanost diskografske industrije s radijom, koncertnim i festivalskim programima, notnim izdavaštvom i autorskopravnom zaštitom; odnos diskografske produkcije, recepcije i društvenih identiteta; te mjesto onodobne diskografije u današnjoj kulturnoj i glazbenoj praksi.

Pojedinačni članci u znanstvenim i stručnim časopisima dat će uvid u zasebne istraživačke zadatke suradnika na projektu. U tome, jednu će skupinu činiti istraživanja glazbe u izvedbi i kao izvedbe, druga će tematizirati diskografske filtre i veze diskografske industrije s drugim polugama glazbenoga života, a treća će obuhvatiti studije slučaja izrazitije usmjerene pitanjima usidrenosti glazbene industrije u društvenoj sredini, dinamici lokalnog i globalnog te recipijentima diskografskih izdanja. Osim toga, pojedini će suradnici prirediti članke o teorijskim i metodološkim polazištima i implikacijama ovoga istraživanja, a doktorand će provesti istraživanje produkcije i diseminacije triju domaćih diskografskih tvrtki u odnosu na strane tvrtke prisutne na hrvatskom tržištu, prisutnost zagrebačkih tvrtki na europskom tržištu te tržišnu nišu hrvatske i drugih južnoslavenskih zajednica u SAD.

Plan sudjelovanja na konferencijama obuhvaća kako domaće, tako i vodeće svjetske muzikološke i etnomuzikološke organizacije te međunarodna društva iz područja studija popularne glazbe i glazbene arhivistike.

Izlaganja

Panel na 12. Međunarodnom simpoziju Muzika u društvu (Sarajevo, 10.-12.12.2020.): Prilozi historiji diskografije

Naila Ceribašić: online izlaganje “Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: Primjeri iz Hrvatske”. Vidi: PPT (hrv)PPT (eng)

Tanja Halužan: online izlaganje “Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke”. Vidi: PPT (hrv)

Jelka Vukobratović: online izlaganje “Early Croatian Record Industry and the Breach of Western Popular Musics”. Vidi: PPT (eng)

​Jelka Vukobratović: izlaganje “Ethnomusicological Nationalism and its Innocence in Times of Crisis” djelomično se odnosi na projektnu građu, predstavljeno na simpoziju “Musicology and Its Future in Times of Crises” (Online Symposium, Zagreb 26.-28.11.2020.). Vidi: Prezentacija / PPT

Tanja Halužan: izlaganje “Local, National and/or Cosmopolitan Character of the Record Industry: The Example of a Zagreb-based Record Company and the Kajkavian Region of Croatia” na konferenciji SEM-a (Virtual Annual Meeting, 22.-31.10.2020.). Vidi: Izlaganje / Sažetak

Naila Ceribašić: izlaganje “Glazba kao snimka: staro i novo normalno u doba pandemije” na skupu Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene (IEF, Zagreb, 28.-30.9.2020.). Vidi: PPT/ Sažetak / Izlaganje

Naila Ceribašić: izlaganje “A Snapshot of the Project ‘The Record Industry in Croatia from 1927 to the End of the 1950s” na skupu Early Recordings: Methodologies in Research and Practice (IMR, London, 10.-11.7.2020.). Vidi: IzlaganjeSažetak

Nada Bezić – Željka Radovinović – Jelka Vukobratović: “Predstavljanje početka projekta Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih” na 21. godišnjem susretu Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb, svibanj 2020.). Vidi: Izlaganje

Publikacije

Halužan, Tanja. 2020. “Poetika, politika i ekonomija diskografije u prvoj polovici 20. stoljeća: Početak istraživačkog projekta ‘Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih’”. Cantus 223 (listopad 2020): 50. Vidi: Članak