Projekt osim baze podataka predviđa objavu rezultata i putem knjige, pojedinačnih članaka te sudjelovanja na konferencijama.

Zajednička knjiga o poetici, politici i ekonomiji diskografske industrije u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih u kontekstu mijena društveno-političkih sustava u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, bit će objavljena u zadnjoj godini projekta. Posebna će pozornost biti usmjerena na pet okosnica: glazbene vrste i žanrovi tradicijske, popularne i umjetničke glazbe; tehnološke, poetičke, političke i ekonomske dimenzije diskografskih filtara; ulančanost diskografske industrije s radijom, koncertnim i festivalskim programima, notnim izdavaštvom i autorskopravnom zaštitom; odnos diskografske produkcije, recepcije i društvenih identiteta; te mjesto onodobne diskografije u današnjoj kulturnoj i glazbenoj praksi.

Pojedinačni članci u znanstvenim i stručnim časopisima dat će uvid u zasebne istraživačke zadatke suradnika na projektu. U tome, jednu će skupinu činiti istraživanja glazbe u izvedbi i kao izvedbe, druga će tematizirati diskografske filtre i veze diskografske industrije s drugim polugama glazbenoga života, a treća će obuhvatiti studije slučaja izrazitije usmjerene pitanjima usidrenosti glazbene industrije u društvenoj sredini, dinamici lokalnog i globalnog te recipijentima diskografskih izdanja. Osim toga, pojedini će suradnici prirediti članke o teorijskim i metodološkim polazištima i implikacijama ovoga istraživanja, a doktorand će provesti istraživanje produkcije i diseminacije triju domaćih diskografskih tvrtki u odnosu na strane tvrtke prisutne na hrvatskom tržištu, prisutnost zagrebačkih tvrtki na europskom tržištu te tržišnu nišu hrvatske i drugih južnoslavenskih zajednica u SAD.

Plan sudjelovanja na konferencijama obuhvaća kako domaće, tako i vodeće svjetske muzikološke i etnomuzikološke organizacije te međunarodna društva iz područja studija popularne glazbe i glazbene arhivistike.

Izlaganja na konferencijama

Naila Ceribašić: izlaganje “Modernizam tradicije u Markuševčana: primjer diskografske i radijske produkcije” na znanstveno-stručnom skupu povodom obilježavanja 100 godina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Prigorec Markuševac (Zagreb, 4.11.2023.). Vidi: PPT /Program

Panel izlaganja pod naslovom “Su-stvaranje diskografske baštine: entuzijasti, etnomuzikolozi i institucije” na Godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva (Sinj, 18.-20.10.2023. – vidi program skupa, knjižicu sažetaka skupa, sažetke panel izlaganja):

Tanja Halužan: izlaganje “Mjesto institucionalnih i privatnih zbirki šelak gramofonskih ploča u istraživanjima rane diskografske industrije u Hrvatskoj: ishodišta, prožimanja, prijepori i refleksije”. Vidi: PPT

Joško Ćaleta: izlaganje “Zbirka gramofonskih ploča Damira Tončića u Državnom arhivu u Splitu”. Vidi: PPT

Naila Ceribašić: izlaganje “Su-stvaranje znanja o diskografskim izdanjima: suradnja i prijepori suradnje”. Vidi: PPT

Dora Dunatov: izlaganje “How early sound media transformed the experience of everyday life: Insights from the era of Yugoslavia” na 61st International Academic Week Wind of Change? Academic and Artistic Perspectives on Experiences of Change in Southeast Europe u organizaciji Südosteuropa-Gesellschaft (Tutzing, Njemačka, 2.-6.10.2023.). Vidi: PPT / Academic Week Program

Jelka Vukobratović: izlaganje “Omladina i gramofonske ploče – krize jugoslavenske glazbene industrije 1950-ih” na 6. Međunarodnom simpoziju Socijalizam na klupi u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (28.-30.9.2023.). Vidi: PPT / Program simpozija

Dora Dunatov: izlaganje “Istraživanje na 78 ok./min.: najranije zagrebačke diskografske kuće u fokusu etnomuzikološkog istraživanja” na PhD Caffe #26 u organizaciji HRZZ (Zagreb, 26.9.2023.). Vidi: PPT

Naila Ceribašić: izlaganje “Glocalizing the archive of 78 rpm records: IASA and ICTM in alliance” na 54. IASA Konferenciji & 4. ICTMD Forumu (Istanbul, 11.–15.9.2023.). Vidi: PPT / Sažetak

Tanja Halužan: izlaganje “Traditional music of central Croatia in the production of early domestic record companies – a nucleus of the local repertoire standardization?” na 47. Svjetskoj konferenciji ICTM (Legon, Ghana, 13.-19.7.2023.). Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Izlaganja na 24. godišnjem susretu Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb, 2.-3.6.2023. – vidi sažetke izlaganja):

Dora Dunatov: uvodno izlaganje “Projekt Diskograf u prve tri godine – rezultati i realizacija” i izlaganje “Na razmeđu disciplina: diskografija pod akademskim povećalom”. Vidi: PPT-Projekt Diskograf / PPT-Na razmeđu disciplina

Jelka Vukobratović: izlaganje “Važnost istraživanja diskografije za razvoj studija popularne glazbe”. Vidi PPT

Tanja Halužan: izlaganje “Značaj rane hrvatske diskografije u formiranju jezgre (standardiziranih) lokalnih repertoara”. Vidi PPT

Tanja Halužan: izlaganje “Exploring the musical performance in different contexts and time frames: examples emanating from the early days of record industry in Croatia” na Godišnjoj konferenciji British Forum for Ethnomusicology (Edinburgh, 13.-16.4.2023.). Vidi: PPT / Programska knjižica

Izlaganja na međunarodnom simpoziju 78 rpm at home: Local perspectives on the early recording industry (Zagreb, 8.-11.3.2023.) u organizaciji projekta DISKOGRAF, održan hibridno na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i putem platforme Zoom (knjižica simpozija)

Joško Ćaleta: izlaganje “101 Dalmatinska – Jugoton releases of Dalmatian (popular) songs as a forerunner of the organized klapa singing movement”. Vidi: PPT / Izlaganje (eng)

Dora Dunatov: izlaganje “Records, music, shops and kolo: A case study on a South-Slavic music record seller in the post-WWII US”. Vidi: PPT / Izlaganje (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “The treatment of foreign popular music in Yugoslav record production during the 1950s”. Vidi: PPT / Izlaganje (eng)

Izlaganja na simpoziju Muzika u društvu (Sarajevo, 6.-10.12.2022.) u organizaciji Muzikološkog društva Federacije BiH i Muzičke akademije Sveučilišta u Sarajevu (program konferencije)

Nada Bezić: izlaganje “Od Penkale do Jugotona. Topografija diskografske industrije u Zagrebu”.

Jelka Vukobratović & Mojca Piškor: izlaganje “U potrazi za nevidiljim. Romski muzičari u muzičkom pejzažu Zagreba između dva rata”. Vidi: PPT

Jelka Vukobratović: uvid  u produkciju popularne glazbe u Jugotonu 1950-ih godina na međunarodnoj online radionici A Music So Popular That No Curtain Could Contain: Popular Music and Cultural Transfers during the Cold War  u organizaciji  New Europe College (Bukurešt, 5.12.2022.). Vidi: PPT / Program radionice 

Dora Dunatov: izlaganje “Zagreb case: Changing the face of folk music following a close encounter with 78 rpm gramophone records” na simpoziju Sound in the City održanom u Grazu (17.-18.11.2022.). Vidi: Sažetak (eng) / PPT / Program simpozija 

Željka Radovinović: izlaganje “Odsviraj mi to doma: note kao izvor informacija o diskografskoj produkciji u Hrvatskoj” na 47. izbornoj Skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva (Zadar, 5-8.10.2022.) u okviru prvog tematskog bloka Digitalna transformacija i zelena tranzicija. Vidi: Sažetak / PPT / Program skupštine

Naila Ceribašić: izlaganje “In partnership with do-it-yourself curators and researchers of early commercial recordings in Croatia” u okviru panela “Collaborative knowledge production about early commercial recordings: Examples from Brazil, Croatia and Portugal” (org. panela Naila Ceribašić), na 37th European Seminar in Ethnomusicology (Graz, Sveučilište za glazbu i izvedbene umjetnosti, 12-16.9.2022.). Vidi: Sažetak izlaganja (eng) / Sažetak panela / PPTProgram simpozija

Nada Bezić: izlaganje “‘New kid in town’ – beginnings and topography of the record industry in Zagreb (Croatia)” na 21st Quinquennial IMS Congress (Atena, 22-26.8.2022.). Vidi:  Sažetak (eng) / Program konferencije

Naila Ceribašić: izlaganje “Recordings, ethnomusicologists, collaborative archiving and cosmopolitanism: One historical example and its digital resumption” na 46th ICTM World Conference (Lisabon, 21-27.7.2022.). Vidi: Sažetak (eng) / PPT (eng) / Program konferencije / Sažeci konferencije

Željka Radovinović: izlaganje “Czech and Croatia – cooperation on early production on recorded sound” na IAML Congress (Prag, 24-29.7.2022.). Vidi: Sažetak (eng) / PPT (eng) / Program kongresa

Joško Ćaleta: izlaganje “Utjecaj rane diskografske industrije na početke i razvoj organiziranog (pokreta) klapskog pjevanja” na znanstvenom skupu Glazba kao dio života: kultura, tradicija, identitet posvećenom Nikoli Bubli u organizaciji Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i Festivala dalmatinskih pjesama u Omišu (Split, 20.5.2022.). Vidi: Sažetak / PPT

Dora Dunatov: izlaganje “Music-Making Overseas: Yugoslav 78rpm Record Production in North American Diaspora” na 56. godišnjoj konferenciji ARSC [Association for Recorded Sound Collections] (19.-21.5.2022). Vidi: Prezentacija (eng) / PPT (eng)

Izlaganja na 23. godišnjem susretu HMD-a (19.-20.5.2022.)

Željka Radovinović: izlaganje “Politika i glazba s gramofonskih ploča od šelaka domaće proizvodnje u programu Radijske postaje Osijek: studija slučaja na temelju arhivskog istraživanja”. Vidi: PPT

Nada Bezić: izlaganje “Topografski aspekt početaka diskografske industrije u Zagrebu “. Vidi: PPT

Joško Ćaleta: izlaganje “Klapa singing concept of a ‘new normal’ and technological strategies during pandemic times” na 8th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe u Istanbulu (9.-15.5.2022.). Vidi: Sažetak (eng) / PPT (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “The record industry in Croatia from 1927 until the end of the 1950s-project progress report” na 2. simpoziju Interpreting early recordings: critical and contextual perspectives (Glasgow, 6.1.2022.). Vidi: PPT (eng).

Jelka Vukobratović: izlaganje “‘Samo za intimne krugove’ – odraz društvenog položaja žena i kabaretske seksualnosti u ranoj diskografiji” na festivalu A-fest Muzičkog departmana Umetničke akademije u Novom Sadu (Novi Sad,  11.12.2021.). Vidi: PPT

Dora Dunatov: poster izlaganje “Sounding moments in history: Croatian record production before 1945” na JuMuWi simpoziju u organizaciji austrijskog muzikološkog društva (ÖGMW) (25.-27.11.2021.). Vidi: Poster / Sažetak / Program simpozija

Željka Radovinović: izlaganje “Diskografija na mreži kao virtualni državni fonografski arhiv – suradnja zajednica kolekcionara i znanstvenika” na VI. kongresu hrvatskih arhivista (26.-29.10.2021.) u organizaciji Hrvatskog arhivističkog društva (HAD) i Državnog arhiva u Splitu (DAST).  Vidi: PPT / Sažetak

Jelka Vukobratović: izlaganje “The Challenges of Heritage and Copyright of Commercial Sound Recordings in former Yugoslavia(s)” na konferenciji “Sound Heritage in Ethnomusicology: Approaches and Perspectives” u organizaciji Muzikološkog instituta SANU u Beogradu (27.10.2021.). Vidi: PPT (eng) / Sažetak (eng)

Irena Miholić: izlaganje “Researching the sound, (re)writing the music history: Ethnomusicological research of shellac recordings in Croatia” na konferenciji IASA 2021 (27.-30.9.2021.). Vidi: PPT (eng)

Izlaganja na 11. simpoziju ICTM studijske grupe za glazbu, rod i seksualnost (24.-28.9.2021.). Vidi: Program konferencije

Naila Ceribašić: izlaganje “Women and Gender Relations in the Record Industry in Croatia from 1927 to the End of the 1950s”. Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “Women and Sexuality in the Interwar Croatian Popular Music through the Lens of Early Record Industry”. Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Jelka Vukobratović: izlaganje “Domestic Record Industry: Creating the Croatian Popular Music Canons” na konferenciji isaScience 2021 (12.8.2021.). Vidi: PPT / Program konferencije.

Željka Radovinović: poster izlaganje “The record industry in Croatia from 1927 to the end of the 1950s” na jubilarnom 70. kongresu u organizaciji Međunarodnog udruženja glazbenih knjižnica (IAML – 26.-30.7.2021.). Vidi: Poster (eng).

Izlaganja na 22. godišnjem (virtualnom) susretu HMD-a (10.-11. 6. 2021.)

Naila Ceribašić: izlaganje “Izvještaj o prvoj godini rada na projektu “Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih””. Vidi: PPT

Dora Dunatov: izlaganje “Položaj narodne glazbe u Jugotonovoj produkciji ploča na 78 okretaja”. Vidi: PPT

Naila Ceribašić: izlaganje ““Miruj, miruj, srce moje”: Prilog istraživanju glazbe u (diskografski posredovanoj) izvedbi” na Međunarodnom interdisciplinarnom umjetničko-znanstvenom skupu “Pajo Kolarić i njegovo doba” (26.5.2021.),  u suorganizaciji Sveučilišta J. J. Strossmayera i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Vidi: PPT / Sažetak

55. godišnja konferencija ARSC [Association for Recorded Sound Collections] (13.-15.5.2021.)

Naila Ceribašić: online izlaganje “Political and Economic Record Filters: The Example of the Three Zagreb-Based Record Companies from the 1920s to the 1950s”. Vidi: PPT (eng) / Program 

Dora Dunatov: online izlaganje “Ethnicity and the Shellac Market After WWII: Ethnicities of Former Socialist Yugoslavia and Their Position in Record Industry on the Example of Jugoton Rec. Co.”. Vidi: Izlaganje (eng) / PPT (eng)Program

Panel na 12. Međunarodnom simpoziju Muzika u društvu (Sarajevo, 10.-12.12.2020.): Prilozi historiji diskografije

Naila Ceribašić: online izlaganje “Lokalizacija diskografske industrije u razdoblju između dva svjetska rata: Primjeri iz Hrvatske”. Vidi: PPT (hrv)PPT (eng)

Tanja Halužan: online izlaganje “Vu plavem trnaci: o lokalnom karakteru rane diskografske industrije u Hrvatskoj na primjeru kajkavske popevke”. Vidi: PPT (hrv)

Jelka Vukobratović: online izlaganje “Early Croatian Record Industry and the Breach of Western Popular Musics”. Vidi: PPT (eng)

​Jelka Vukobratović: izlaganje “Ethnomusicological Nationalism and its Innocence in Times of Crisis” djelomično se odnosi na projektnu građu, predstavljeno na simpoziju “Musicology and Its Future in Times of Crises” (Online Symposium, Zagreb 26.-28.11.2020.). Vidi: Prezentacija / PPT

Tanja Halužan: izlaganje “Local, National and/or Cosmopolitan Character of the Record Industry: The Example of a Zagreb-based Record Company and the Kajkavian Region of Croatia” na konferenciji SEM-a (Virtual Annual Meeting, 22.-31.10.2020.). Vidi: Izlaganje / Sažetak

Naila Ceribašić: izlaganje “Glazba kao snimka: staro i novo normalno u doba pandemije” na skupu Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene (IEF, Zagreb, 28.-30.9.2020.). Vidi: PPT/ Sažetak / Izlaganje

Naila Ceribašić: izlaganje “A Snapshot of the Project ‘The Record Industry in Croatia from 1927 to the End of the 1950s” na skupu Early Recordings: Methodologies in Research and Practice (IMR, London, 10.-11.7.2020.). Vidi: IzlaganjeSažetak

Nada BezićŽeljka RadovinovićJelka Vukobratović: “Predstavljanje početka projekta Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih” na 21. godišnjem susretu Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb, svibanj 2020.). Vidi: Izlaganje

Objavljeni znanstveni radovi

Halužan, Tanja. 2022. “Thinking Global and Sounding Local: the Case of Kajkavian: Repertoire in the Production of Edison Bell Penkala in the 1920s and 1930s”. Arti musices,  53/2: 251-264. Vidi: Članak

Vukobratović, Jelka. 2022. “Panties, Hearts and Foxtrots: Translations of Popular Songs within the Croatian Record Industry in the Interwar Period”. Arti musices,  53/2: 237-249. Vidi: Članak

Ceribašić, Naila. 2022. “Glazba u izvedbi: o glazbenoj interpretaciji sevdalinke od 1920-ih do 1950-ih”. Arti musices,  53/2: 265-296. Vidi: Članak

Vukobratović, Jelka. 2022. “The Introduction of Copyright in the Early Record Industry and Implications of Authorship for Popular Music in Croatia from 1929–1960s”. Muzikologija 32: 109–123. Vidi: Članak

Ceribašić, Naila. 2022. “‘Miruj, miruj, srce moje’: Prilog istraživanju glazbe u (diskografski posredovanoj) izvedbi”. U Pajo Kolarić i njegovo doba: Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa, ur. Jasna Šulentić Begić, Blanka Gigić Karl i Damir Šebo. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučillišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 138–149. Vidi: Članak

Radovinović, Željka. 2021. “Diskografija na mreži kao virtualni državni fonografski arhiv – suradnja zajednica kolekcionara i znanstvenika”. U Radovi 6. kongresa hrvatskih arhivista: Na pragu 3. desetljeća 21. stoljeća – inkluzivnost kao uvjet, ur. Radoslav Zaradić. Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo, 175–190.

Ceribašić, Naila. 2021. “Music as recording, music in culture, and the study of early recording industry in ethnomusicology: A take on Edison Bell Penkala”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 52/2: 323–354. Vidi: Članak

Ostale publikacije

Mladen Radić, u razgovoru s J. Vukobratović. “Jelka Vukobratović o stranoj popularnoj glazbi u ranoj jugoslavenskoj diskografiji: Raskid sa sovjetskim socijalizmom 1948. otvorio je prozor zapadu i zabavnoj produkciji”. Glas Istre, 23.4.2023. Vidi: Članak

Dunatov, Dora. 2023. “Iz dnevnog boravka Beate i Natka Devčića: Izvještaj sa Slušaonice starih ploča iz Gline”. Portal Glazba.hr, 26.2.2023. Vidi: Članak

Vukobratović, Jelka. 2022. “Tragom povijesnih zagrebačko-londonskih diskografskih veza”. Portal Glazba.hr, 1.6.2022. Vidi: Članak

Jagatić, Dubravko, u razgovoru s N. Ceribašić. “Kako su znanstvenici preuzeli prikupljanje gramofonskih ploča”. Nacional, 16.11.2021., br. 1230, str. 72–75. Vidi: Članak

Dunatov, Dora. 2021. “Historical recording selected by Dora Dunatov: ‘Pluća su mi bolna’, performed by Nada Mamula”. Association for Recorded Sound Collections Newsletter, no. 156: 10-11. Vidi: Prilog

Halužan, Tanja. 2020. “Poetika, politika i ekonomija diskografije u prvoj polovici 20. stoljeća: Početak istraživačkog projekta ‘Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih’”. Cantus 223 (listopad 2020): 50. Vidi: Članak