Prodajni katalozi Edison Bell Penkale

Pojedini prodajni katalozi Edison Bell Penkale dostupni su u Narodnoj biblioteci Srbije – Glavni katalog domaćih i stranih ploča iz studenog 1927. (80+4 str.), II. nastavak glavnog kataloga iz 1931. (106 str.) i III. nastavak glavnog kataloga domaćih i stranih ploča iz 1933. (12 str.), te u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – II. nastavak glavnog kataloga iz lipnja 1929. (64+4 str.).

U zbirci Paula Voigta pohranjenoj u Glazbenom arhivu Nacionalne knjižnice Kanade (sign. MUS 142) sačuvana je verzija Glavnog kataloga domaćih i stranih ploča iz studenog 1927. (83+4 str.) koja se unekoliko razlike od verzije u Narodnoj biblioteci Srbije. Katalog namijenjen mađarskom tržištu – Edison Bell Penkala Magyar Hanglemezek – dostupan je u mađarskoj nacionalnoj knjižnici (Országos Széchényi Könyvtár).
Katalog iz studenog 1927., pohranjen u Narodnoj biblioteci Srbije, dostupan je na poveznici:

https://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zvucni_zapisi/Katalozi_gramofonskih_ploca/VC_431_1928#page/0/mode/1up 

Katalog iz 1931., pohranjen  u istoj ustanovi, dostupan je na poveznici:

https://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Zvucni_zapisi/Katalozi_gramofonskih_ploca/VC_431_1931#page/0/mode/1up

Katalog iz lipnja 1929., pohranjen u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, dostupan je na poveznici:

http://mz.nsk.hr/zbirka78/katalog-edison-bell-penkala-3d/

Najistaknutiji istraživač i zagovornik hrvatske diskografske baštine, dipl. ing. Veljko Lipovšćak, posjeduje kopije dodatnih pet kataloga Edison Bell Penkale kojima manjkaju pojedine stranice. Zahvalni smo na njegovu dopuštenju da ih učinimo dostupnim javnosti.

Prvi katalog je iz travnja 1928. (djelomice vidljiva pag., 30 str., no naslovnica, str. 2-5 te str. nakon str. 30 manjkaju). Kopija kataloga je dostupna OVDJE.

Na drugom katalogu je otisnuto da je iz februara-marta, a rukom je dopisana 1930. godina (pag., 16 str., manjkaju naslovnica i str. 1–2). Kopija je dostupna OVDJE.

U trećemu katalogu (I. Nastavak glavnog kataloga, pag., 95 str.) manjka oznaka godine, no gotovo je sigurno iz 1931. godine jer je strukturom i podacima istovjetan katalogu iz 1931. pohranjenom u Narodnoj biblioteci Srbije; razlikuju se samo grafičkim slogom. Kopija je dostupna OVDJE.

Četvrti katalog je iz 1935. (Nastavak glavnog kataloga, pag., 24 str.). Kopija je dostupna OVDJE.

Peti katalog je iz ožujka 1936. (Naše najnovije ploče, 2 str.). Kopija je dostupna OVDJE.

G. Saša Spasojević, kolekcionar i istraživač iz Borče kraj Beograda, ljubazno nam je dopustio da fotografiramo kataloge (kataloške sveščiće) Edison Bell Penkale koje posjeduje te da ih učinimo dostupnim javnosti. Zahvalni smo na njegovom dopuštenju.

Jedan je iz razdoblja juni?-novembar 1930. (pag., 16 str.). Kopija je dostupna OVDJE. Drugi je iz 1933. godine (III. Nastavak glavnog kataloga, pag., 12 str.). Kopija je dostupna OVDJE. Treći je izišao o Božiću i Novoj godini 1936–37. (Naše najnovije ploče, nepag., 4 str.). Kopija je dostupna OVDJE.

Preostala tri kataloga Edison Bell Penkale u posjedu g. Spasojevića primjerci su kataloga čije nam je kopije prethodno ustupio g. Lipovšćak (I. Nastavak glavnog kataloga, [1931], pag., 95 str.; Nastavak glavnog kataloga, 1935., pag., 24 str.; Naše najnovije ploče, mart 1936., nepag., 2 str.).

Osim toga, g. Spasojević posjeduje i katalog gramofona u ponudi Edison Bell Penkale (pag., 20 str.). Kopija je dostupna OVDJE

Prodajni katalozi Elektrotona

Najopsežniji je katalog Elektroton: Najnoviji popis gramofonskih ploča (Elektroton – Odeon – Polydor – Cetra; Glazba za svakoga!)(pag., 40 +2 str., vjerojatno iz 1944. ili početka 1945. godine). Posjeduje ga g. Lipovšćak i zahvalni smo na njegovu dopuštenju da katalog učinimo dostupnim javnosti. Katalog je dostupan OVDJE.

Elektrotonov katalog br. 3 (6 str. uz list dodatka iz 1937.) pohranjen je u fondu Odvjetničke pisarnice Milana Dečaka u Državnom arhivu u Zagrebu (HR-DAZG-93). Kopija je dostupna OVDJE.
Opsežni Elektrotonov katalog (prije 1938.) nastao je vjerojatno u ljubljanskom razdoblju djelovanja tvrtke Elektroton. Posjeduje ga g. Suan Pan, poznat pod tim imenom na internetskim portalima vezanima uz domaću produkciju ploča na 78 ok./min. Zahvalni smo na njegovu dopuštenju da ga učinimo dostupnim javnosti OVDJE.
Elektronska kopija Elektrotonova kataloga iz 1946. (pag., 57 str.) pohranjena je u Zbirci notne, audio i audiovizuelne građe Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. 
Prodajni katalozi Jugotona

U razmatranom razdoblju, najopsežniji je katalog Jugoton: Katalog gramofonskih ploča 1957.–1958.: 78 okretaja u minuti (pag., 255 str.). Pohranjen je u arhivu Croatia Recordsa. Skraćena verzija dostupna je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu: Jugoton: Katalog gramofonskih ploča po abecednom redu 1957.–1958. (pag., 41 str.). 

U potonjoj instituciji dostupan je i niz dodatnih kataloga (kataloških sveščića) Jugotona:

Jugoton 1953 (pag., 22 str.)

Jugoslavenske narodne pjesme i plesovi (1954., pag., 33 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 2 (juli-august 1955., nepag., 4 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 4 (novembar-decembar 1955., nepag., 4 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 5 (nepag., 4 str.; vjerojatno iz 1955. ili početka 1956.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 1 (1956., nepag., 8 str.)

Katalog gramofonskih ploča iz stranog repertoara (1956., pag., 11 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 2 (ožujak 1957., nepag., 8 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 3 (ožujak 1957., nepag., 4 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 4 (juli 1957., nepag., 4 str.)

Dodatak katalogu gramofonskih ploča br. 7 (august 1958., nepag., 15 str.).

G. Suan Pan, poznat pod tim imenom na internetskim portalima vezanima uz domaću produkciju ploča na 78 ok./min., posjeduje katalog za 1950. godinu: Jugoton 1950 (pag., 23 str.). Zahvalni smo na njegovu dopuštenju da ga učinimo dostupnim javnosti OVDJE

Srodan katalog za 1951. godinu – Jugoton 1951 (pag., 20+8 str.) – posjeduje g. Veljko Lipovšćak.