Projekt predstavljen na konferenciji “Covid-19 u humanističkoj perspektivi”

30. rujna 2020. voditeljica projekta dr. sc. Naila Ceribašić održala je izlaganje pod naslovom “Glazba kao snimka: staro i novo normalno u doba pandemije” na skupu ‘Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene’ u organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (28.-30.9.2020.).

Izlaganje / Sažetak