Izlaganja na 22. godišnjem (virtualnom) susretu HMD-a

11. lipnja 2021., Naila Ceribašić i Dora Dunatov izlagale su na 22. godišnjem (virtualnom) susretu HMD-a. Naila Ceribašić predstavila je “Izvještaj o prvoj godini rada na projektu “Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih””.

Njezina je prezentacija dostupna ovdje.

Dora Dunatov predstavila je “Položaj narodne glazbe u Jugotonovoj produkciji ploča na 78 okretaja”. Njezina je prezentacija dostupna ovdje.

Cijeli program konferencije, dostupan je ovdje.

Više o publikacijama i izlaganjima na konferencijama, vidi ovdje.