Izlaganje na austrijskom JuMuWi simpoziju (25.-27.11.2021.)

Doktorandica Dora Dunatov izlagala je na JuMuWi simpoziju u organizaciji austrijskog muzikološkog društva (ÖGMW) koji se održavao od 25. do 27. studenog 2021. Tema njezina poster izlaganja bila je “Sounding moments in history: Croatian record production before 1945”. 

Njezin je poster dostupan ovdje, sažetak ovdje, a program cijelog skupa ovdje

Više o publikacijama i izlaganjima na konferencijama, vidi ovdje.