“Tradicionalna glazba središnje Hrvatske u produkciji ranih domaćih diskografskih tvrtki – jezgra standardizacije lokalnog repertoara?” – izlaganje na 47. Svjetskoj konferenciji ICTMD (Gana, 13.-19.7.2023.)

U srpnju 2023., Tanja Halužan održala je izlaganje “Traditional music of central Croatia in the production of early domestic record companies – a nucleus of the local repertoire standardization?” na 47. Svjetskoj konferenciji ICTM (Legon, Gana, 13.-19.7.2023.). Vidi: PPT / Sažetak (eng)

Više o izlaganjima na konferencijama pogledaj ovdje.