Marjanić, Suzana. 2022. „Da, (i) životinje imaju dušu. Ana Batinić, ‘Judi imaju dušu, a živine paru’? Književnoanimalistička čitanja“. Anafora : Časopis za znanost o književnosti, Vol. IX No. 1, 2022., str. 195-198.  (prikaz nove knjige Ane Batinić) Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/405993

Marjanić, Suzana. 2021. „Lars Fredrik Händler Svendsen: Razumijemo li životinje? Filozofijski pristup“. Filozofska istraživanja, Vol. 41 No. 4, 2021., str. 878-881. (prikaz navedene knjige). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/394309

Lidija Delić: “‘St. George’s Day Lamb’: Victim and Empathy”. Narodna umjetnost 59/1, 2022., 39-53.

Lidija Delić: prikaz knjige  „Pieter Plas, Mi o vuku. Poetika vuka u vjerovanjima i obrednim praksama“, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2021., 463 str. Narodna umjetnost 59/1, 2022., 170.172.

Antonija Zaradija Kiš: „Šišmiš: od pučkih predaja i predodžbe bluda do COVID-a“. U: COVID-19 u humanističkoj perspektivi. Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukušić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2022., str. 263-284.

Goran Đurđević i Suzana Marjanić: „Dubinskoekološka priča o demoniziranom kineskom šišmišu ili kako je to biti šišmiš u doba pandemije bolesti COVID-19“. U: COVID-19 u humanističkoj perspektivi. Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukušić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2022., str. 285-300.

Lidija Delić 2021. Životinje kroz prizmu kulture. O ljudskoj naravi i ljudskim emocijama. Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić. 2020. Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija-Transliteracija-Faksimil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 69/3: 846-848.

Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić 2021. “Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga: leksičke i animalističke osobitosti“, Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 65: 149–181.

Suzana Marjanić 2021. “Velebit and the Peripatetic Trans-Genre – From Petar Zoranić To Edo Popović“. Forum of Poetics 24: 105-115.

Suzana Marjanić 2021 „Genre (and) interpretations: fables, tales of animal bridegrooms (the beauty and the beast archetype) and animal wives, and the interpretations thereof. U: Disenchantment, re-enchantment and folklore genres. ur. Nemanja Radulović i Smiljana Đorđević Belić, Belgrade: Institute for literature and arts, 121-139.

Suzana Marjanić 2021. „Forca Fiume!: Polemike oko programa otvorenja europske prijestolnice kulture“. U: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 47/1, 284-302.

Suzana Marjanić 2021. „Nikola Visković i njegova kulturna animalistika/zoologija. Utjecaj na domaću teoriju i praksu“. U: Nikola Visković: pravo – politika –bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana, ur. Josip Guć i Hrvoje Jurić. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 95-116.

Marjetka Golež Kaučič. 2021.  „Zoo/bioetičko i Nikola Visković“. U: Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Josip Guć i Hrvoje Jurić, ur. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitum Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 135–150

Antonija Zaradija Kiš 2021. „Jednorog: od fantastične životinje naše prošlosti do mitizirane svakodnevice“. U: Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Josip Guć i Hrvoje Jurić, ur. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 135–150

Antonija Zaradija Kiš 2021. “O feniksu i čovjekovoj upornosti” U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 549-572.

Lidija Delić 2021. “Krila sokolova. Spektar formule u usmenoj lirici” U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 641-670.

Suzana Marjanić 2021. “Dva epsko-animalistička susreta u interpretacijama Mirjane Detelić i Natka Nodila – utva zlatokrila i sokol“. U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 625-640.

Suzana Marjanić 2021. „Charles Patterson i Jacques Derrida o holokaustu životinja“. U: Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova s 15. međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 30-31. 10. 2020. Knjiga. II, 1. ur. Dragan Bošković, Časlav Nikolić, Kragujevac, 43-51.

Goran Đurđević i Suzana Marjanić 2021. “What is It Like To Be a Bat in the Time of Covid-19, or How Many Pandemics Could We Have. Studia Mythologica Slavica 24, 24-60.

Suzana Marjanić. 2021. “Antrozoologija zoopolisa ili grad na četiri noge“. U: Savremena srpska folkloristika, IX, 2021. Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog od 2. do 4. 10. 2020. u Tršiću, ur. Biljana Sikimić, Branko Zlatković i Marija Dumnić Vilotijević, Beograd – Loznica – Tršić: Udruženje folklorista Srbije, Beograd, 147-163.

Suzana Marjanić. 2021. “Izvedba vode – umjetnost i artivističke prakse“, U: Društvene (dis)funkcije umjetnosti: od instrumentalizacije ka emancipaciji. Zbornik radova izloženih na II. Naučnom skupu s međunarodnim učešćem „Društvo i politika“. Zbornik radova, ur. Dalibor Savić. Banja Luka: Fakultet političkih nauka, 143-156.
Lidija Bajuk 2021. “Animal Real-Unreal in Traditional Conceptions of the World in Croatian Areas“. Poznańskie studia slawistyczne  20, tematski broj Studia Animalia 1: the Image of Animals in Language, Literature and Culture, ur. Ana Samardžić, Ivana Vidović Bolt, 299-319.
Suzana Marjanić 2021. “Žohari od usmenih predaja i vjerovanja u etnotradicijama do suvremene reklame ili o tome kako su žohari na Zemlji preživjeli više od 320 milijuna godina.  Poznańskie studia slawistyczne  20, tematski broj Studia Animalia 1: the Image of Animals in Language, Literature and Culture, ur. Ana Samardžić, Ivana Vidović Bolt, 259-271.
Lidija Delić. 2021. “Metamorfoze čoveka u životinju. Logika transformacije u usmenom folkloru“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 69/1, 51–66.
Goran Đurđević i Suzana Marjanić. 2021. “Šišmiš”. U: Politički leksikon: pandemije. ur.  Zlatko Bukač, Biljana Kašić, Jelena Kupsjak,  Atila  Lukić i Gordan Maslov.  Centar za društveno-humanistička istraživanja: Zadar.
Suzana Marjanić. 2020. Babina Bilka i bajke o mladoženjama/mladama životinjama: kontekst – Slavonija“. Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 9, 143-160.

Suzana  Marjanić. 2020. “GMO apokalipsa ili o tzv. tajanstvenom izumiranju pčela“. U: Doomsday, Drugi svezak – Glad, ur. Marija Lojanica i Dragan Bošković, Kragujevac: FILUM, 35-78.

Suzana Marjanić. 2020. Zimski land art i eko-vizura. Umjetničko-znanstveno istraživanje Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen, drugi dio, Ozalj, Obrež Vivodinski, Lović Prekriški, 29. studenog 2020., Plesna scena.
Suzana Marjanić. 2020. “Antropologija siromaštva u književnim svjetovima Vjenceslava Novaka i Krležinim socijalnim feljtonima“. Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,  47/ 1, 147-164.
Marjetka Golež Kaučič. 2020. “Lastninske in nelastninske živali v urbanem okolju: aspekti dominacije, odtujenosti in speciesiszmaGlasnik Slovenskega etnološkega društva 60/2, 42-57.
Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić. 2020. „Petishism”, or Animals in the City and on the Islands: Case Study of the Island of Silba“. Studia mythologica Slavica 23, 235-252.

Suzana Marjanić. 2020.Ekofeminizam o „etici“ medijski zataškane priče: utjecaj mesne i mliječne industrije na globalno zatopljenje.“ U: Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija. Goran Đurđević i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Durieux, 209-238.

Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić. 2020. Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija-Transliteracija-Faksimil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut.

Suzana Marjanić. 2020. “Zoofolkloristika i/ili etnozoologija: stanje i tendencije u regiji“. U: Savremena srpska folkloristika. VII. Zbornik radova. Boško Suvajdžić, Danka Lajić Mihajlović i Danijela Popović Nikolić, ur. Kruševac: Udruženje folklorista Srbije, Narodna biblioteka Kruševac, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, 364-380.

Suzana Marjanić. 2020. „Witch(craft) Subversion in Live Events (Performance Art) in Croatia: From Art to Everyday Praxis”. Dramatica. Studia Universitas Babeş– Bolyai, 1 (tematski broj: Images of Witchcraft: Theatre, Cinema, Visual & Performing Arts, gl. ur. Ştefana Pop‐Curşeu, Babeș‐Bolyai University: Cluj‐Napoca), 131-152.

Suzana Marjanić. 2020. Prikaz izložbe land art radova Zvjezdane Jembrih, Krpe, kolci, spirale, Galerija Greta, Zagreb, 16. – 23. ožujka 2020., Plesna scena.