Suzana Marjanić: „A Zoocentric Perspective on Natural Disasters: The 2020 Banija Earthquake“.  Elektronički časopis Svetovi: revija za etnologijo, antropologijo in folkloristiko (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju FF u Ljubljani) – Letn. 1 Št. 2 (2023): Večvrstna družba | Svetovi: revija za etnologijo, antropologijo in folkloristiko (uni-lj.si)

Suzana Marjanić: „’Cell-apocalypse’ Stephena Kinga u kontekstu realnih  izvještaja o geoinženjeringu ili o teorijama zavjera kao suvremenim predajama“. Savremena srpska folkloristika 12, ur. Danijela Petković i Dejan Ajdačić, Beograd, Loznica, Tršić, 2023., str. 415-428.

Goran Đurđević i Suzana Marjanić: „Rabuzinovo stablo: priroda bez društva“. U:  Ivan Rabuzin i simbolika prirode u umjetnosti 20. i 21. stoljeća, ur. Ivana Mance, Petar Prelog, Svjetlana Sumpor, Zagreb, Muzej naivne umjetnosti, 141-163.

Marjanić, Suzana. 2022. Cetera animantia: od etnozoologije do zooetike. Zagreb: Pergamena.

Marjanić, Suzana. Animal urbanum: životinjsko carstvo u urbanoj džungli. U: Roman i grad u muzičkoj umetnosti & Grad. Knjiga 3. ur. Biljana Mandić i Jelena Atanasijević, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2022., 213-223.

Marjanić, Suzana. Primatologinje, trimatkinje: njihovi afričko/ azijski-primatski zapisi. U: Afrika: književnost, kulture, jezik, politika. ur. Jelena Arsenijević Mitrić i Nataša Rakić, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2023., str. 397-406.

Suzana Marjanić, 2022.  Spiritualni ekofeminizam i duša, ljudska i životinjska. U: Dusza w doczesności – dusza w nieskończoności, ur. Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Varšava, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022., str. 49-60.

Suzana Marjanić, Putopisna geografija Andrićevih putopisa ili prema ekosferi i fenomenu svjetlosti. U: Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb, 2022., str. 97-108.

Suzana Marjanić. 2022. Susret Nodilove mitologije prirode i suvremene kulturne animalistike – staro u novom ili obrnuto. U. Savremena srpska folkloristika 10, ur. Jelena Jovanović i Branko Zlatković, Beograd, Topola: Udruženje folklorista Srbije, Beograd, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd, Kulturni centar Topola, str. 401-412.

Zaradija Kiš, Antonija. 2022. “Animalia perdita u Knjizi o Jobu s osvrtom na hrvatskoglagoljske prijevode”. А на жената бяха дадени крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova. Palaeobulgarica (Специално издание) 46/4: 141–163.

Marjanić, Suzana, Antonija Zaradija Kiš i Maja Pasarić. 2022. “Zoo-proslov: zoe, život i životinja”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i IEF, str. 11-25

Marjanić Suzana.  2022. “Tri mačke/mačora Carolee Schneemann: in memoriam (1939-2019)”. U:  Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman. Ur. Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman. Ur. Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić. Zagreb: Jesenski i Turk, KIC, 349-364. (pregledni rad)

Jembrih Zvjezdana. 2022. “Još slobodno maček biškupa gledi”. U: Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman. Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić, ur. Zagreb: Jesenski i Turk, KIC, 869-872. (stručni članak)

Delić Lidija. 2022. “Znala je da grebe, znala je da gladi”. U: Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman. Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić, ur. Zagreb: Jesenski i Turk, KIC, 169-182. (znanstveni rad)

Marjanić, Suzana. 2022. Mačka koja, dakle, ja jesam. Uz mačkoizložbu Mjerica svih stvari i spoken-word, muzički performans Život je Ca’ah, u glazbenoj suradnji s Daliborom Zovkom, na otvorenju navedene izložbe umjetnice, istraživačice i aktivistice Ivane Filip, Atelijeri Žitnjak, kustos: Bojan Krištofić, Zagreb, 25. 03. – 16. 04. 2022. *Poznańskie Studia Slawistyczne. https://www.ief.hr/wp-content/uploads/2022/12/IVANA-FILIP_marjanic2.pdf

Marjanić, Suzana. 2022. “Umetniški primer Tajči Čekada”. Animot. https://www.animot-vegan.com/umetniski-primer-tajci-cekada-prvi-del/?v=ce774d9cab3a

Marjanić, Suzana. 2022. „Da, (i) životinje imaju dušu. Ana Batinić, ‘Judi imaju dušu, a živine paru’? Književnoanimalistička čitanja“. Anafora : Časopis za znanost o književnosti, Vol. IX No. 1, 2022., str. 195-198.  (prikaz nove knjige Ane Batinić) Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/405993

Marjanić, Suzana. 2022 (2021.) „Lars Fredrik Händler Svendsen: Razumijemo li životinje? Filozofijski pristup“. Filozofska istraživanja, Vol. 41, No. 4,, str. 878-881. (prikaz navedene knjige). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/394309

Lidija Delić. 2022. “‘St. George’s Day Lamb’: Victim and Empathy”. Narodna umjetnost 59/1: 39-53.

Lidija Delić. 2022. „Pieter Plas, Mi o vuku. Poetika vuka u vjerovanjima i obrednim praksama“, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2021., 463 str. Narodna umjetnost 59/1: 170-172.

Antonija Zaradija Kiš. 2022. „Šišmiš: od pučkih predaja i predodžbe bluda do COVID-a“. U: COVID-19 u humanističkoj perspektivi. Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukušić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 263-284.

Goran Đurđević i Suzana Marjanić. 2022. „Dubinskoekološka priča o demoniziranom kineskom šišmišu ili kako je to biti šišmiš u doba pandemije bolesti COVID-19“. U: COVID-19 u humanističkoj perspektivi. Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukušić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku,  str. 285-300.

Zaradija Kiš, Antonija, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. 2022. Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku.

Marjanić, Suzana 2022. “Postmortalna duša i zoomorfni kôd (lat. anima – animalis): komparacija hrvatske i bugarske etnotradicije i stanje danas”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 209-223.

Zaradija Kiš, Antonija. 2022. “Noa: svevremenska priča o brizi za život(inje)”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku,  str. 739-734.

Bajuk, Lidija i Zvjezdana Jembrih. 2022. „Zlatarska i pregradska kajkača. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 349-376

Pasarić, Maja i Graeme Warren. 2022. “Između skrbi i kontrole. Životinje i ljudi u zajednicama lovaca skupljača: od istočnog Sibira do mezolitika sjeverozapadne Europe”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 161-184.

Golež Kaučič, Marjetka. 2022. “Pas u filmu: od tematizacije istinitosti do fikcije i antropomorfizacije”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 807-820.

Šimić, Marinka i Liljana Makarijoska. 2022. “Ornitonimi u hrvatskim i makedonskim crkvenoslavenskim tekstovima”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 135-155.

Delić, Lidija. 2022. “Oči sokolove: spektar usmene formule”. U: Animal: knjiga o ne-ljudima i ljudima. Kulturni bestijarij III. dio. Antonija Zaradija Kiš, Maja Pasarić i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Sveučilišna književna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 435-458.

Lidija Delić 2021. Životinje kroz prizmu kulture. O ljudskoj naravi i ljudskim emocijama. Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić. 2020. Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija-Transliteracija-Faksimil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 69/3: 846-848.

Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić 2021. “Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga: leksičke i animalističke osobitosti“, Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 65: 149–181.

Suzana Marjanić 2021. “Velebit and the Peripatetic Trans-Genre – From Petar Zoranić To Edo Popović“. Forum of Poetics 24: 105-115.

Suzana Marjanić 2021 „Genre (and) interpretations: fables, tales of animal bridegrooms (the beauty and the beast archetype) and animal wives, and the interpretations thereof. U: Disenchantment, re-enchantment and folklore genres. ur. Nemanja Radulović i Smiljana Đorđević Belić, Belgrade: Institute for literature and arts, 121-139.

Suzana Marjanić 2021. „Forca Fiume!: Polemike oko programa otvorenja europske prijestolnice kulture“. U: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 47/1, 284-302.

Suzana Marjanić 2021. „Nikola Visković i njegova kulturna animalistika/zoologija. Utjecaj na domaću teoriju i praksu“. U: Nikola Visković: pravo – politika –bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana, ur. Josip Guć i Hrvoje Jurić. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 95-116.

Marjetka Golež Kaučič. 2021.  „Zoo/bioetičko i Nikola Visković“. U: Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Josip Guć i Hrvoje Jurić, ur. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitum Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 135–150

Antonija Zaradija Kiš 2021. „Jednorog: od fantastične životinje naše prošlosti do mitizirane svakodnevice“. U: Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Josip Guć i Hrvoje Jurić, ur. Zagreb, Split: Pergamena, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 135–150

Antonija Zaradija Kiš 2021. “O feniksu i čovjekovoj upornosti” U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 549-572.

Lidija Delić 2021. “Krila sokolova. Spektar formule u usmenoj lirici” U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 641-670.

Suzana Marjanić 2021. “Dva epsko-animalistička susreta u interpretacijama Mirjane Detelić i Natka Nodila – utva zlatokrila i sokol“. U: Kule i gradovi, ur. Lidija Delić i Snežana Samardžija. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Balkanološki institut SANU, 625-640.

Suzana Marjanić 2021. „Charles Patterson i Jacques Derrida o holokaustu životinja“. U: Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova s 15. međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 30-31. 10. 2020. Knjiga. II, 1. ur. Dragan Bošković, Časlav Nikolić, Kragujevac, 43-51.

Goran Đurđević i Suzana Marjanić 2021. “What is It Like To Be a Bat in the Time of Covid-19, or How Many Pandemics Could We Have. Studia Mythologica Slavica 24, 24-60.

Suzana Marjanić. 2021. “Antrozoologija zoopolisa ili grad na četiri noge“. U: Savremena srpska folkloristika, IX, 2021. Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa održanog od 2. do 4. 10. 2020. u Tršiću, ur. Biljana Sikimić, Branko Zlatković i Marija Dumnić Vilotijević, Beograd – Loznica – Tršić: Udruženje folklorista Srbije, Beograd, 147-163.

Suzana Marjanić. 2021. “Izvedba vode – umjetnost i artivističke prakse“, U: Društvene (dis)funkcije umjetnosti: od instrumentalizacije ka emancipaciji. Zbornik radova izloženih na II. Naučnom skupu s međunarodnim učešćem „Društvo i politika“. Zbornik radova, ur. Dalibor Savić. Banja Luka: Fakultet političkih nauka, 143-156.
Lidija Bajuk 2021. “Animal Real-Unreal in Traditional Conceptions of the World in Croatian Areas“. Poznańskie studia slawistyczne  20, tematski broj Studia Animalia 1: the Image of Animals in Language, Literature and Culture, ur. Ana Samardžić, Ivana Vidović Bolt, 299-319.
Suzana Marjanić 2021. “Žohari od usmenih predaja i vjerovanja u etnotradicijama do suvremene reklame ili o tome kako su žohari na Zemlji preživjeli više od 320 milijuna godina.  Poznańskie studia slawistyczne  20, tematski broj Studia Animalia 1: the Image of Animals in Language, Literature and Culture, ur. Ana Samardžić, Ivana Vidović Bolt, 259-271.
Lidija Delić. 2021. “Metamorfoze čoveka u životinju. Logika transformacije u usmenom folkloru“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 69/1, 51–66.
Goran Đurđević i Suzana Marjanić. 2021. “Šišmiš”. U: Politički leksikon: pandemije. ur.  Zlatko Bukač, Biljana Kašić, Jelena Kupsjak,  Atila  Lukić i Gordan Maslov.  Centar za društveno-humanistička istraživanja: Zadar.
Suzana Marjanić. 2020. Babina Bilka i bajke o mladoženjama/mladama životinjama: kontekst – Slavonija“. Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 9, 143-160.

Suzana  Marjanić. 2020. “GMO apokalipsa ili o tzv. tajanstvenom izumiranju pčela“. U: Doomsday, Drugi svezak – Glad, ur. Marija Lojanica i Dragan Bošković, Kragujevac: FILUM, 35-78.

Suzana Marjanić. 2020. Zimski land art i eko-vizura. Umjetničko-znanstveno istraživanje Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen, drugi dio, Ozalj, Obrež Vivodinski, Lović Prekriški, 29. studenog 2020., Plesna scena.
Suzana Marjanić. 2020. “Antropologija siromaštva u književnim svjetovima Vjenceslava Novaka i Krležinim socijalnim feljtonima“. Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,  47/ 1, 147-164.
Marjetka Golež Kaučič. 2020. “Lastninske in nelastninske živali v urbanem okolju: aspekti dominacije, odtujenosti in speciesiszmaGlasnik Slovenskega etnološkega društva 60/2, 42-57.
Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić. 2020. „Petishism”, or Animals in the City and on the Islands: Case Study of the Island of Silba“. Studia mythologica Slavica 23, 235-252.

Suzana Marjanić. 2020.Ekofeminizam o „etici“ medijski zataškane priče: utjecaj mesne i mliječne industrije na globalno zatopljenje.“ U: Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija. Goran Đurđević i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Durieux, 209-238.

Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić. 2020. Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija-Transliteracija-Faksimil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut.

Suzana Marjanić. 2020. “Zoofolkloristika i/ili etnozoologija: stanje i tendencije u regiji“. U: Savremena srpska folkloristika. VII. Zbornik radova. Boško Suvajdžić, Danka Lajić Mihajlović i Danijela Popović Nikolić, ur. Kruševac: Udruženje folklorista Srbije, Narodna biblioteka Kruševac, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, 364-380.

Suzana Marjanić. 2020. „Witch(craft) Subversion in Live Events (Performance Art) in Croatia: From Art to Everyday Praxis”. Dramatica. Studia Universitas Babeş– Bolyai, 1 (tematski broj: Images of Witchcraft: Theatre, Cinema, Visual & Performing Arts, gl. ur. Ştefana Pop‐Curşeu, Babeș‐Bolyai University: Cluj‐Napoca), 131-152.

Suzana Marjanić. 2020. Prikaz izložbe land art radova Zvjezdane Jembrih, Krpe, kolci, spirale, Galerija Greta, Zagreb, 16. – 23. ožujka 2020., Plesna scena.