12. kolovoza 2021., Jelka Vukobratović  izlagala je na konferenciji isaScience 2021, međunarodnoj konferenciji za interdisciplinarna istraživanja glazbe i izvedbenih umjetnosti u organizaciji bečkog Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti. Vukobratović je predstavila temu pod naslovom “Domestic Record Industry: Creating the Croatian Popular Music Canons”.

Njezina je prezentacija dostupna ovdje.

Cijeli program konferencije, dostupan je ovdje.

Više o publikacijama i izlaganjima na konferencijama, vidi ovdje.